Det kan finnas flera orsaker till varför det kan bli fel när man folierar eller wrapar […]