Det kan finnas flera orsaker till varför det kan bli fel när man folierar eller wrapar en bil. Här är några vanliga anledningar:

Felaktig förberedelse: En av de vanligaste orsakerna till problem vid foliering är bristande förberedelse av bilen. Om bilen inte har tvättats ordentligt och torkats helt kan folien inte fästa ordentligt och bubblor eller rynkor kan uppstå.

Felaktig applicering: Att applicera folie på en bil är en konstform som kräver erfarenhet och kunskap. Om folien appliceras felaktigt, kan det orsaka bubblor, rynkor eller andra ojämnheter i ytan.

Dålig kvalitet på folien: Om folien som används är av dålig kvalitet eller inte passar för bilen kan det orsaka problem. Folien kan inte fästa ordentligt, eller den kan krympa eller blekna med tiden.

https://www.wensco.com/blog/248/7-mistakes-when-wrapping-vinyl

Miljöfaktorer: Miljöfaktorer som hög luftfuktighet, för hög eller låg temperatur eller väderförhållanden kan också påverka folieringens resultat. Till exempel, om det är för kallt kan folien bli för spröd och spricka, medan om det är för varmt kan folien sträckas ut och orsaka bubblor.

Skador på bilen: Om bilen har skador som repor, bucklor eller skador på lacken kan det påverka folieringsresultatet. Folien kan inte fästa ordentligt på en ojämn yta och skadorna kan också bli synliga under folien.

Felaktig hantering efter foliering: Efter foliering bör bilen hanteras försiktigt för att undvika skador på folien. Om man till exempel tvättar bilen för hårt eller använder fel typ av rengöringsmedel kan det skada folien och orsaka bubblor eller rynkor.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *